Terminarz rekrutacji Drukuj

TERMINARZ REKRUTACJI DO PROJEKTU

BIBLIOTEKARZ XXI WIEKU – PRZEWODNIK PO LABIRNCIE INFORMACJI I WIEDZY

01 marca 2011 r. -  rozpoczęci rekrutacji

01 marca 2011 r. - udostępnienie Elektronicznego formularza rejestracyjnego

11 marca 2011 r. - zakończenie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych

14 marca 2011 r. - powiadomienie kandydatek/ów o wstępnych wynikach rekrutacji

18 marca 2011 r. godzina 15.00 – rozmowa kwalifikacyjna

19 marca 2011 r. godzina 10.00 – rozmowa kwalifikacyjna

22 marca 2011 r. - ogłoszenie listy rankingowej i listy rezerwowej

31 marca 2011 r. - ostateczny termin dostarczenia Formularza danych osobowych do Biura projektu.