Ogłoszenie o naborze Drukuj

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dniem 01 marca 2011 roku ogłasza nabór do projektu :


BIBLIOTEKARZ XXI WIEKU

PRZEWODNIK PO LABIRYNCIE INFORMACJI I WIEDZY

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

UCZESTNIKIEM PROJEKTU  może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

Ø  jest osobą pełnoletnią, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych,

Ø  jest osobą zatrudnioną lub zamieszkałą na terenie powiatów: bialskiego (grodzkiego i ziemskiego), radzyńskiego lub parczewskiego,

Ø  jest osobą zatrudnioną w bibliotece publicznej, pedagogicznej lub naukowej i wykonującą zawód bibliotekarza

Ø  z własnej inicjatywy zainteresowana jest  uzupełnieniem i podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych,

Ø  zgłasza chęć podwyższania kwalifikacji poza godzinami pracy.

 

WSPARCIE w ramach projektu realizowane będzie w formie:

Ø  udziału w wykładach akademickich,

Ø  udziału w profesjonalnych, specjalistycznych szkoleniach bibliotekarskich,

Ø  udziału w szkoleniu informatycznym (tworzenie stron WWW),

Ø  udziału w kursie języka angielskiego.

 

W ramach ogłoszonego naboru otwartego wyłonionych zostanie 45 uczestników projektu.

Dokumenty rekrutacyjne (regulaminy i formularze) dostępne są na stronie internetowej www.bibliotekarz21w.pswbp.pl  oraz w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 -17.00.

Wypełnione dokumenty można składać osobiście w  Biurze Projektu , kurierem lub pocztą z dopiskiem na kopercie „Bibliotekarz XXI wieku …”

Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Projektu lub na stronie internetowej.

Adres Biura Projektu:

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,

ul. Sidorska 102,

21-500 Biała Podlaska,

pok.23, tel. 83 344-99-22, 83 344-99-02