Szkolenie Infobroker Drukuj

Zapraszamy wszystkich Uczestników Projektu na szkolenie Infobroker Systemowy.


Szkolenie obejmuje opisane poniżej bloki tematyczne:

  • Techniki i metody wsparcia infobrokerskiego.

Problematyka:

Procedury informacyjne w ujęciu infobrokera.

Rodzaje zasobów informacyjnych.

Techniki i narzędzia zaawansowanego wyszukiwania treści.

  • Procesy informacyjne w kulturze projektowej.

Problematyka:

Kultura projektowa z perspektywy metodyk zarządzania projektami.

Kultura projektowa organizacji.

  • Metodyka infobrokerstwa systemowego.

Problematyka:

Uwarunkowania procesów informacyjnych.

Problemowa systematyzacja wiedzy.

  • Audyt informacyjny i strategia informacyjna organizacji.

Problematyka:

Audyt informacyjny organizacji w uwarunkowaniach społeczeństwa informacyjnego.

Strategia informacyjna organizacji.


Szkolenie prowadzone będzie przez trenerów
z Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. z Warszawy


Do pobrania:

 Instrukcja dla uczestników kursu na Moodle - pierwsze logowanie