Do pobrania Drukuj


pobierz_20Promocja:
 Palakat A3

 Ulotka informacyjna


pobierz_20Ogólne:
 Regulamin Projektu


pobierz_20Rekrutacja:

 Regulamin rekrutacji
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 Oświadczenia
 Zaświadczenie o zatrudnieniu
 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Ankieta motywacyjna
 Formularz - zakres danych osobowych uczestników

pobierz_20Terminarz zjazdów:
 Terminarz zjazdów

Prosimy o ponowne prześledzenie terminarza zjazdów, ze względu na przesuniecie jednego terminu zjazdu z 3-4.03.2012 na 31.03.-01.04.2012 a także z 28-29.04.2012 na 14-15.04.2012


pobierz_20Harmonogramy zajęć:
 I zjazd - 9-10.04.2011
 II zjazd - 14-15.05.2011
 III zjazd - 11-12.06.2011
 IV zjazd - 3-4.-09.2011
 V zjazd - 17-18.09.2011
 VI zjazd - 1-2.10.2011
 VII zjazd - 22-23.10.2011
 VIII zjazd - 5-6.11.2011
 IX zjazd - 10.12.2011
 X zjazd - 14-15.01.2012

 XI zjazd - 28-29.01.2012
 XII zjazd - 11-12.02.2012
 XIII zjazd - 25-26.02.2012

 XIV zjazd - 31.03-01.04.2012
 XV zjazd - 14-15.04.2012

 XVI zjazd - 2-3.06.2012